ثبت‌نام

تعرفه‌های
طراحی سایت

برای اطلاع از ریز خدمات ارائه شده در هر پکیج، روی حوزه طراحی سایت خود کلیک کنید!

نکته مهم

تمامی پکیج‌های طراحی سایت، دارای پشتیبانی یکساله (رایگان) هستند. همچنین تمام سایت‌ها قابلیت چند زبانه شدن را دارند که با توجه به تعداد زبان‌های انتخابی شما هزینه آن محاسبه و در فاکتور لحاظ خواهد شد.

#iguru_infobox_63364247cc856 .infobox_icon { color: #00bda6; }#iguru_infobox_63364247cc856 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ff6d34; }#iguru_infobox_63364247cc856 .infobox_button { color: #b0bbc8; }#iguru_infobox_63364247cc856 .infobox_button:hover { color: #b0bbc8; }#iguru_infobox_63364247cc856 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_63364247cc856:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_63364247cc856 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important; }#iguru_infobox_63364247cc856 .infobox_icon_container { margin-top: 2px !important;margin-left: 28px !important; }#iguru_infobox_63364247cc856 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_63364247cc856:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_63364247cd208 .infobox_icon { color: #00bda6; }#iguru_infobox_63364247cd208 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ff6d34; }#iguru_infobox_63364247cd208 .infobox_button { color: #b0bbc8; }#iguru_infobox_63364247cd208 .infobox_button:hover { color: #b0bbc8; }#iguru_infobox_63364247cd208 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_63364247cd208:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_63364247cd208 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important; }#iguru_infobox_63364247cd208 .infobox_icon_container { margin-top: 5px !important;margin-left: 30px !important; }#iguru_infobox_63364247cd208 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_63364247cd208:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_63364247cdb44 .infobox_icon { color: #00bda6; }#iguru_infobox_63364247cdb44 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ff6d34; }#iguru_infobox_63364247cdb44 .infobox_button { color: #b0bbc8; }#iguru_infobox_63364247cdb44 .infobox_button:hover { color: #b0bbc8; }#iguru_infobox_63364247cdb44 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_63364247cdb44:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_63364247cdb44 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important; }#iguru_infobox_63364247cdb44 .infobox_icon_container { margin-top: 2px !important;margin-left: 28px !important; }#iguru_infobox_63364247cdb44 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_63364247cdb44:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_63364247ce7bf .infobox_icon { color: #00bda6; }#iguru_infobox_63364247ce7bf .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ff6d34; }#iguru_infobox_63364247ce7bf .infobox_button { color: #b0bbc8; }#iguru_infobox_63364247ce7bf .infobox_button:hover { color: #b0bbc8; }#iguru_infobox_63364247ce7bf .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_63364247ce7bf:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_63364247ce7bf .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important; }#iguru_infobox_63364247ce7bf .infobox_icon_container { margin-top: 1px !important;margin-left: 25px !important; }#iguru_infobox_63364247ce7bf .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_63364247ce7bf:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_63364247cf09f .infobox_icon { color: #00bda6; }#iguru_infobox_63364247cf09f .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ff6d34; }#iguru_infobox_63364247cf09f .infobox_button { color: #b0bbc8; }#iguru_infobox_63364247cf09f .infobox_button:hover { color: #b0bbc8; }#iguru_infobox_63364247cf09f .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_63364247cf09f:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_63364247cf09f .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important; }#iguru_infobox_63364247cf09f .infobox_icon_container { margin-top: 5px !important;margin-left: 30px !important; }#iguru_infobox_63364247cf09f .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_63364247cf09f:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_63364247cf71a .infobox_icon { color: #00bda6; }#iguru_infobox_63364247cf71a .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ff6d34; }#iguru_infobox_63364247cf71a .infobox_button { color: #b0bbc8; }#iguru_infobox_63364247cf71a .infobox_button:hover { color: #b0bbc8; }#iguru_infobox_63364247cf71a .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_63364247cf71a:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_63364247cf71a .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important; }#iguru_infobox_63364247cf71a .infobox_icon_container { margin-top: 1px !important;margin-left: 25px !important; }#iguru_infobox_63364247cf71a .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_63364247cf71a:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_63364247cff0b .infobox_icon { color: #00bda6; }#iguru_infobox_63364247cff0b .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ff6d34; }#iguru_infobox_63364247cff0b .infobox_button { color: #b0bbc8; }#iguru_infobox_63364247cff0b .infobox_button:hover { color: #b0bbc8; }#iguru_infobox_63364247cff0b .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_63364247cff0b:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_63364247cff0b .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important; }#iguru_infobox_63364247cff0b .infobox_icon_container { margin-top: 2px !important;margin-left: 28px !important; }#iguru_infobox_63364247cff0b .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_63364247cff0b:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_63364247d06fe .infobox_icon { color: #00bda6; }#iguru_infobox_63364247d06fe .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ff6d34; }#iguru_infobox_63364247d06fe .infobox_button { color: #b0bbc8; }#iguru_infobox_63364247d06fe .infobox_button:hover { color: #b0bbc8; }#iguru_infobox_63364247d06fe .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_63364247d06fe:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_63364247d06fe .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important; }#iguru_infobox_63364247d06fe .infobox_icon_container { margin-top: 5px !important;margin-left: 30px !important; }#iguru_infobox_63364247d06fe .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_63364247d06fe:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_63364247d0cc1 .infobox_icon { color: #00bda6; }#iguru_infobox_63364247d0cc1 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ff6d34; }#iguru_infobox_63364247d0cc1 .infobox_button { color: #b0bbc8; }#iguru_infobox_63364247d0cc1 .infobox_button:hover { color: #b0bbc8; }#iguru_infobox_63364247d0cc1 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_63364247d0cc1:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_63364247d0cc1 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important; }#iguru_infobox_63364247d0cc1 .infobox_icon_container { margin-top: 1px !important;margin-left: 25px !important; }#iguru_infobox_63364247d0cc1 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_63364247d0cc1:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_soc_icon_wrap_63364247e6548 a{ background: transparent; }#iguru_soc_icon_wrap_63364247e6548 a:hover{ background: transparent; border-color: #00bda6; }#iguru_soc_icon_wrap_63364247e6548 a{ color: #acacae; }#iguru_soc_icon_wrap_63364247e6548 a:hover{ color: #ffffff; }