ثبت‌نام

برندسازی
کسب و کار

خدمات طراحی در کسب و کار و مشاغل به طور کلی شامل مواردی است که طراحان گرافیک با استفاده از آن‌ها به معرفی برند می‌پردازند. برای ارائه این خدمات، طراح گرافیک با استفاده از المان‌های گرافیکی به طراحی تبلیغات می‌پردازند. تبلیغات با استفاده از المان‌های بصری و گرافیکی باعث می‌شود که یک برند یا یک کسب و کار بهتر دیده شده و در ذهن مخاطبان ماندگار شود. از این رو خدمات طراحی گرافیکی در پیشرفت کسب و کارها از اهمیت زیادی برخوردار هستند.

تعرفه‌های
خدمات گرافیکی

تعرفه خدمات به صورت تکی می‌باشند، در صورت نیاز به چند مورد از خدمات گرافیکی می‌توانید به صورت پکیج و با قیمت مناسب‌تر از خدمات ما بهره‌مند شوید.  

طراحی لوگو

شروع از 600.000 تومان

طراحی کارت ویزیت

شروع از 150.000 تومان

طراحی سربرگ اداری

200.000 تومان

طراحی پاکت‌نامه اداری

200.000 تومان

طراحی فولدر اداری

400.000 تومان

طراحی کاتالوگ

شروع از 1.000.000 تومان

طراحی بروشور

شروع از 350.000 تومان

طراحی تراکت تبلیغاتی

شروع از 200.000 تومان

طراحی آگهی

200.000 تومان

طراحی فاکتور

250.000 تومان

طراحی لیبل و برچسب

100.000 تومان

طراحی بنر

شروع از 150.000 تومان

طراحی سرنسخه

150.000 تومان

طراحی منو رستوران و کافه

شروع از 350.000 تومان

طراحی جعبه و بسته‌بندی

شروع از 200.000 تومان

طراحی ساک دستی

شروع از 200.000 تومان

طراحی پلتفرم‌های اینستاگرام

شروع از 150.000 تومان

طراحی کاور موزیک

شروع از 200.000 تومان
تعرفه
پکیج‌های پیشنهادی

طراحی

ست اداری
1.000.000 تومان

طراحی کارت ویزیت

طراحی سربرگ اداری A4

طراحی سربرگ اداری A5

طراحی پاکت‌نامه اداری A4

طراحی پاکت‌نامه اداری A5

طراحی پاکت‌نامه اداری ملخی

طراحی فولدر

شرکت‌های

استارتاپ
4.500.000 تومان

طراحی ست اداری

طراحی لوگو

طراحی کاتالوگ

طراحی بروشور

طراحی تراکت تبلیغاتی

طراحی فاکتور

طراحی لیبل و برچسب

کافه / رستوران

استارتاپ
5.000.000 تومان

طراحی ست اداری

طراحی لوگو

طراحی منو

طراحی بروشور

طراحی تراکت تبلیغاتی

طراحی فاکتور

طراحی جعبه بیرون‌بر و ساک‌دستی

#iguru_img_layer_63362b5511dd3 .img_layer_image_wrapper:nth-child(1) .img_layer_image {transition: all 800ms; -webkit-transition-delay: 0ms; -moz-transition-delay: 0ms; -o-transition-delay: 0ms; transition-delay: 0ms;}#iguru_img_layer_63362b5511dd3 .img_layer_image_wrapper:nth-child(2) .img_layer_image {transition: all 800ms; -webkit-transition-delay: 600ms; -moz-transition-delay: 600ms; -o-transition-delay: 600ms; transition-delay: 600ms;}#iguru_img_layer_63362b5511dd3 .img_layer_image_wrapper:nth-child(3) .img_layer_image {transition: all 800ms; -webkit-transition-delay: 1200ms; -moz-transition-delay: 1200ms; -o-transition-delay: 1200ms; transition-delay: 1200ms;}#iguru_img_layer_63362b5511dd3 .img_layer_image_wrapper:nth-child(4) .img_layer_image {transition: all 800ms; -webkit-transition-delay: 1800ms; -moz-transition-delay: 1800ms; -o-transition-delay: 1800ms; transition-delay: 1800ms;}#iguru_infobox_63362b551a85b .infobox_icon { color: #00bda6; }#iguru_infobox_63362b551a85b .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ff6d34; }#iguru_infobox_63362b551a85b .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_63362b551a85b:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_63362b551a85b .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important; }#iguru_infobox_63362b551a85b .infobox_icon_container { margin-top: 2px !important;margin-left: 28px !important; }#iguru_infobox_63362b551a85b .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_63362b551a85b:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_63362b551cee4 .infobox_icon { color: #00bda6; }#iguru_infobox_63362b551cee4 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ff6d34; }#iguru_infobox_63362b551cee4 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_63362b551cee4:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_63362b551cee4 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important; }#iguru_infobox_63362b551cee4 .infobox_icon_container { margin-top: 5px !important;margin-left: 30px !important; }#iguru_infobox_63362b551cee4 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_63362b551cee4:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_63362b551daf3 .infobox_icon { color: #00bda6; }#iguru_infobox_63362b551daf3 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ff6d34; }#iguru_infobox_63362b551daf3 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_63362b551daf3:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_63362b551daf3 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important; }#iguru_infobox_63362b551daf3 .infobox_icon_container { margin-top: 1px !important;margin-left: 25px !important; }#iguru_infobox_63362b551daf3 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_63362b551daf3:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_63362b551edea .infobox_icon { color: #00bda6; }#iguru_infobox_63362b551edea .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ff6d34; }#iguru_infobox_63362b551edea .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_63362b551edea:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_63362b551edea .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important; }#iguru_infobox_63362b551edea .infobox_icon_container { margin-top: 5px !important;margin-left: 30px !important; }#iguru_infobox_63362b551edea .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_63362b551edea:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_63362b551fdbf .infobox_icon { color: #00bda6; }#iguru_infobox_63362b551fdbf .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ff6d34; }#iguru_infobox_63362b551fdbf .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_63362b551fdbf:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_63362b551fdbf .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important; }#iguru_infobox_63362b551fdbf .infobox_icon_container { margin-top: 1px !important;margin-left: 25px !important; }#iguru_infobox_63362b551fdbf .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_63362b551fdbf:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_63362b5520e21 .infobox_icon { color: #00bda6; }#iguru_infobox_63362b5520e21 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ff6d34; }#iguru_infobox_63362b5520e21 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_63362b5520e21:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_63362b5520e21 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important; }#iguru_infobox_63362b5520e21 .infobox_icon_container { margin-top: 5px !important;margin-left: 30px !important; }#iguru_infobox_63362b5520e21 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_63362b5520e21:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_63362b5521f6f .infobox_icon { color: #00bda6; }#iguru_infobox_63362b5521f6f .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ff6d34; }#iguru_infobox_63362b5521f6f .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_63362b5521f6f:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_63362b5521f6f .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important; }#iguru_infobox_63362b5521f6f .infobox_icon_container { margin-top: 1px !important;margin-left: 25px !important; }#iguru_infobox_63362b5521f6f .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_63362b5521f6f:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_63362b55226bc .infobox_icon { color: #00bda6; }#iguru_infobox_63362b55226bc .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ff6d34; }#iguru_infobox_63362b55226bc .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_63362b55226bc:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_63362b55226bc .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important; }#iguru_infobox_63362b55226bc .infobox_icon_container { margin-top: 2px !important;margin-left: 28px !important; }#iguru_infobox_63362b55226bc .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_63362b55226bc:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_63362b5522f45 .infobox_icon { color: #00bda6; }#iguru_infobox_63362b5522f45 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ff6d34; }#iguru_infobox_63362b5522f45 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_63362b5522f45:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_63362b5522f45 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important; }#iguru_infobox_63362b5522f45 .infobox_icon_container { margin-top: 2px !important;margin-left: 28px !important; }#iguru_infobox_63362b5522f45 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_63362b5522f45:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_63362b5523824 .infobox_icon { color: #00bda6; }#iguru_infobox_63362b5523824 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ff6d34; }#iguru_infobox_63362b5523824 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_63362b5523824:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_63362b5523824 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important; }#iguru_infobox_63362b5523824 .infobox_icon_container { margin-top: 2px !important;margin-left: 28px !important; }#iguru_infobox_63362b5523824 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_63362b5523824:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_63362b5523d4a .infobox_icon { color: #00bda6; }#iguru_infobox_63362b5523d4a .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ff6d34; }#iguru_infobox_63362b5523d4a .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_63362b5523d4a:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_63362b5523d4a .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important; }#iguru_infobox_63362b5523d4a .infobox_icon_container { margin-top: 1px !important;margin-left: 25px !important; }#iguru_infobox_63362b5523d4a .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_63362b5523d4a:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_63362b55242bd .infobox_icon { color: #00bda6; }#iguru_infobox_63362b55242bd .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ff6d34; }#iguru_infobox_63362b55242bd .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_63362b55242bd:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_63362b55242bd .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important; }#iguru_infobox_63362b55242bd .infobox_icon_container { margin-top: 5px !important;margin-left: 30px !important; }#iguru_infobox_63362b55242bd .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_63362b55242bd:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_63362b5524ef4 .infobox_icon { color: #00bda6; }#iguru_infobox_63362b5524ef4 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ff6d34; }#iguru_infobox_63362b5524ef4 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_63362b5524ef4:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_63362b5524ef4 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important; }#iguru_infobox_63362b5524ef4 .infobox_icon_container { margin-top: 2px !important;margin-left: 28px !important; }#iguru_infobox_63362b5524ef4 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_63362b5524ef4:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_63362b5525b44 .infobox_icon { color: #00bda6; }#iguru_infobox_63362b5525b44 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ff6d34; }#iguru_infobox_63362b5525b44 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_63362b5525b44:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_63362b5525b44 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important; }#iguru_infobox_63362b5525b44 .infobox_icon_container { margin-top: 2px !important;margin-left: 28px !important; }#iguru_infobox_63362b5525b44 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_63362b5525b44:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_63362b552635a .infobox_icon { color: #00bda6; }#iguru_infobox_63362b552635a .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ff6d34; }#iguru_infobox_63362b552635a .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_63362b552635a:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_63362b552635a .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important; }#iguru_infobox_63362b552635a .infobox_icon_container { margin-top: 5px !important;margin-left: 30px !important; }#iguru_infobox_63362b552635a .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_63362b552635a:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_63362b5526c5c .infobox_icon { color: #00bda6; }#iguru_infobox_63362b5526c5c .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ff6d34; }#iguru_infobox_63362b5526c5c .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_63362b5526c5c:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_63362b5526c5c .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important; }#iguru_infobox_63362b5526c5c .infobox_icon_container { margin-top: 2px !important;margin-left: 28px !important; }#iguru_infobox_63362b5526c5c .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_63362b5526c5c:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_63362b552714d .infobox_icon { color: #00bda6; }#iguru_infobox_63362b552714d .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ff6d34; }#iguru_infobox_63362b552714d .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_63362b552714d:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_63362b552714d .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important; }#iguru_infobox_63362b552714d .infobox_icon_container { margin-top: 5px !important;margin-left: 30px !important; }#iguru_infobox_63362b552714d .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_63362b552714d:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_63362b5532821 .infobox_icon { color: #00bda6; }#iguru_infobox_63362b5532821 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ff6d34; }#iguru_infobox_63362b5532821 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_63362b5532821:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_63362b5532821 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important; }#iguru_infobox_63362b5532821 .infobox_icon_container { margin-top: 2px !important;margin-left: 28px !important; }#iguru_infobox_63362b5532821 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_63362b5532821:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_pricing_plan_63362b55367cb .pricing_content { background-color: #f9f9f9; }#iguru_pricing_plan_63362b55367cb .pricing_footer { background-color: #f9f9f9; }#iguru_button_63362b55375b1 .wgl_button_link { color: #ffffff; }#iguru_button_63362b55375b1 .wgl_button_link:hover { color: #01bca7; }#iguru_button_63362b55375b1 .wgl_button_link { border-color: #01bca7; background-color: #01bca7; }#iguru_button_63362b55375b1 .wgl_button_link:hover { border-color: #01bca7; background-color: #ffffff; }#iguru_pricing_plan_63362b5537fab .pricing_title { color: #ffffff; }#iguru_pricing_plan_63362b5537fab .pricing_price_wrap .pricing_price { color: #ffffff; }#iguru_pricing_plan_63362b5537fab .pricing_cur { color: #ffffff; }#iguru_pricing_plan_63362b5537fab .pricing_desc { color: #ffffff; }#iguru_pricing_plan_63362b5537fab .pricing_desc { background-color: #333949; }#iguru_pricing_plan_63362b5537fab .pricing_content { background-color: #ffffff; }#iguru_pricing_plan_63362b5537fab .pricing_footer { background-color: #ffffff; }#iguru_button_63362b55387ea .wgl_button_link { color: #ffffff; }#iguru_button_63362b55387ea .wgl_button_link:hover { color: #ff6d34; }#iguru_button_63362b55387ea .wgl_button_link { border-color: #ff6d34; background-color: #ff6d34; }#iguru_button_63362b55387ea .wgl_button_link:hover { border-color: #ff6d34; background-color: #ffffff; }#iguru_pricing_plan_63362b5538f29 .pricing_content { background-color: #f9f9f9; }#iguru_pricing_plan_63362b5538f29 .pricing_footer { background-color: #f9f9f9; }#iguru_button_63362b5539438 .wgl_button_link { color: #ffffff; }#iguru_button_63362b5539438 .wgl_button_link:hover { color: #01bca7; }#iguru_button_63362b5539438 .wgl_button_link { border-color: #01bca7; background-color: #01bca7; }#iguru_button_63362b5539438 .wgl_button_link:hover { border-color: #01bca7; background-color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_63362b55410f7 a{ background: transparent; }#iguru_soc_icon_wrap_63362b55410f7 a:hover{ background: transparent; border-color: #00bda6; }#iguru_soc_icon_wrap_63362b55410f7 a{ color: #acacae; }#iguru_soc_icon_wrap_63362b55410f7 a:hover{ color: #ffffff; }